Какво е DAREnet?

Иновации за реагиране при наводнения от и за специалисти.

Определяне на предизвикателствата

Даване на възможност за сътрудничество

Подпомагане на иновациите

DAREnet е мрежа от специалисти, работещи в областта на наводненията в района на река Дунав, подкрепена от постоянно развиваща се мултидисциплинарна общност от заинтересовани партньори, състояща се от политици, академици, промишленици и много други.

Проектът DAREnet ще даде възможност на специалистите в областта на предпазване от наводнения в района на река Дунав

  • да се свързват и обменят идеи с национални и европейски заинтересовани партньори в среда на истинско сътрудничество;
  • да идентифицират и анализират сами за себе си значителни пропуски в иновациите;
  • да превърнат тези пропуски в обща стратегия за иновации с цел подобряване на устойчивостта на защитата от наводнения в бъдеще.

DAREnet ВИДЕО

Видеото на проекта DAREnet е посветено на всички специалисти в областта на предпазване от наводнения. С този видеоклип DAREnet Ви кани да се присъедините и активно да допринесете за съвместните иновативни идеи, свързани с това как да реагираме в ситуации на наводнения!

DAREnet се нуждае от Вашите знания!

Дайте своя принос в отворената онлайн база данни на DAREnet и ни помогнете да формулираме общи приоритети и инициативи за превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Това ще насочи и фокусира изследвания за иновации, които са полезни, използваеми и използвани от специалисти. Вие сте основният източник на информация на DAREnet за обещаващи иновации.

Присъединете се към общността на DAREnet!

DAREnet създава мултидисциплинарна общност от специалисти, работещи в областта на наводненията,  допълнена от политици, изследователи и промишленици. Свържете се с местни и международни партньори, занимаващи се с наводнения и се възползвайте от широк спектър от опит,  ноу-хау и технологии, най-подходящите и ефективни решения за специалистите, работещи в сферата.

ОТНОСНО

Общност на дунавските специалисти

DAREnet ще изгради динамична мултидисциплинарна общност от специалисти, работещи в мрежа от организации за гражданска защита. Мрежата ще бъде подкрепена от широк кръг партньори, от сферите на политиката, промишлеността и научните изследвания.
Заедно те ще изградят интердисциплинарна екосистема за насърчаване на синергии, иновации и усвояването им в региона на река Дунав.

Свързване на националните мрежи от специалисти

DAREnet ще бъде организиран като мрежа от професионални национални мрежи, ръководена от DNC- Националните контакти на DAREnet – които ще отговарят за мобилизирането и включването на националните общности в регионалната DAREnet общност. Присъединете се към местната Ви DAREnet общност сега!

Иновационни стратегии за укрепване на устойчивостта при наводнения в региона

DAREnet ще изготви годишна пътна карта, в която ще бъдат подчертани обещаващи иновационни възможности за справяне с основните екологични и социални предизвикателства на региона.
Пътната карта на DAREnet ще постави основата за конкретни иновационни инициативи, произлизащи от самите практикуващи специалисти и изграждащи уникално портфолио от съвместни иновационни концепции за р. Дунав. Както пътните карти, така и инициативите ще бъдат активно насочени към национални и европейски политици, с цел подкрепянето на бъдещи иновационни стратегии в региона.

 

  • Установяване на структуриран диалог на няколко нива за специалисти, с цел засилване на устойчивостта от наводнения чрез интердисциплинарно сътрудничество.
  • Подобряване на иновационния капацитет и интегриране на новите знания чрез формиране на новаторска общност отвъд национални граници и дисциплини.
  • Подкрепа на предприемането на конкретни иновационни инициативи и бъдещо сътрудничество и подготовка на почвата за политически иновации.

News & Events

DAREnet at the 7th EUSDR Annual Forum

DAREnet attended the 7th EUSDR Annual Forum in Sofia, Bulgaria and showcased the project at the Prioty Area 5 (Environmental Risks) booth in the main hall. DAREnet had good exchanges with representatives of EUSDR, Interreg and the European Commission. Further, DAREnet was glad to present the project to a broad audience. „Our participation to this event was a great success and we could establish valuable new contacts. We hope we could outline how DAREnet can contribute to the EUSDR goals“ concluded the project coordinator, Dr Christian Illing (THW).

About the EUSDR Annual Forum

Stakeholders of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) meet every year at the Annual Forum to discuss about the progress of the Strategy´s implementation, exchange best practices and to identify further opportunities for cooperation. The Annual Forum is organised by the rotating presidency of the Strategy. In 2018, Bulgaria is the rotating Presidency of the EUSDR. As a key event of the 2018 EUSDR Presidency, Bulgaria and the European Commission were jointly organising the 7th Annual Forum which was held on 18 – 19 October 2018 in in the National Palace of Culture in Sofia.

DAREnet at the Innovation for Crisis Management Annual Event in Warsaw

DAREnet is at the Innovation for Crisis Management (I4CM) Annual Event in Warsaw today and presents its aims, objectives and approach. I4CM is a great opportunity for networking with practitioners, solution providers, policy makers and experts from related projects and initiatives in the field of crisis management.

See more on the I4CM event at http://www.driver-project.eu/events-2/3rd-i4cm/

First DAREnet Questionnaire available – Practitioners speak up!

DAREnet is about identifying practitioner needs and innovation opportunities. Therefore, input of various practitioners, representing all levels is needed.
In this first cycle it was decided that we will investigate the following issues:

Civil Protection Methods, Procedures and Technologies;
Civil Protection Training;
Communications;
General Data Management;
Spontaneous Volunteers;
and Resilience of the Public.

Since the questionnaire is rather long we do not expect everyone to answer every single question. Please answer those questions dealing with your field of expertise/or interest, and skip the others. The gathered data will be anonymized and evaluated in a next step, providing us with information on individual states of knowledge. Based on this DAREnet can name innovation opportunities, or match those requiring certain solutions with those who already established solutions.

HERE you find the 1st DAREnet RDI Questionnaire: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DAREnet_Practitioner_Survey01

DAREnet Challenges and RDI Topics published

The Report on DAREnet Challenges and RDI Topics is available for download now. This document compiles a list of almost 100 RDI Topics thematically grouped in 14 distinct RDI Topic groups. Based on the first RDI Topic list issued here, future work within the DAREnet project will be planned. The DAREnet Challenges and RDI Topics mark the start of the of the first road mapping cycle, which will lead to practitioner-driven initiatives, addressing innovation opportunities identified in the DAREnet RDI roadmap.

The report is available in the download area (here)

ПАРТНЬОРИТЕ НА DAREnet

Консорциумът DAREnet е гръбнакът на транснационалната мултидисциплинарна мрежа. Той обединява уникална комбинация от известни институции и специалисти от сферата на борбата срещу наводненията и гражданската защита. Този консорциум осигурява широко и допълващо покритие на необходимите способности, географски баланс и стратегическа мотивация за успех. Дългата история на предишно сътрудничество осигурява основата за ефективно изпълнение на проекта DAREnet и отвъд.

Download

DAREnet Project Poster (Croatian)

DAREnet_Poster_HR

Latest DAREnet Flyer in English

DAREnet_Flyer_3_final

DAREnet Flyer in German

DAREnet Flyer deutsch

DAREnet Project Poster (English)

DAREnet Project Poster

First DAREnet flyer in English

DN_flyer_171107.pdf

Contact

Project Coordinator
Dr Christian J. Illing
Federal Agency for
Technical Relief (THW)
Project.Darenet@thw.de

Management Team
Balazs Kern,
Andreas Schweinberger
ARTTIC
darenet-arttic@eurtd.com