Какво е DAREnet?

Иновации за реагиране при наводнения от и за специалисти.

Определяне на предизвикателствата

Даване на възможност за сътрудничество

Подпомагане на иновациите

DAREnet е мрежа от специалисти, работещи в областта на наводненията в района на река Дунав, подкрепена от постоянно развиваща се мултидисциплинарна общност от заинтересовани партньори, състояща се от политици, академици, промишленици и много други.

Проектът DAREnet ще даде възможност на специалистите в областта на предпазване от наводнения в района на река Дунав

 • да се свързват и обменят идеи с национални и европейски заинтересовани партньори в среда на истинско сътрудничество;
 • да идентифицират и анализират сами за себе си значителни пропуски в иновациите;
 • да превърнат тези пропуски в обща стратегия за иновации с цел подобряване на устойчивостта на защитата от наводнения в бъдеще.

DAREnet ВИДЕО

Видеото на проекта DAREnet е посветено на всички специалисти в областта на предпазване от наводнения. С този видеоклип DAREnet Ви кани да се присъедините и активно да допринесете за съвместните иновативни идеи, свързани с това как да реагираме в ситуации на наводнения!

DAREnet се нуждае от Вашите знания!

Дайте своя принос в отворената онлайн база данни на DAREnet и ни помогнете да формулираме общи приоритети и инициативи за превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Това ще насочи и фокусира изследвания за иновации, които са полезни, използваеми и използвани от специалисти. Вие сте основният източник на информация на DAREnet за обещаващи иновации.

Присъединете се към общността на DAREnet!

DAREnet създава мултидисциплинарна общност от специалисти, работещи в областта на наводненията,  допълнена от политици, изследователи и промишленици. Свържете се с местни и международни партньори, занимаващи се с наводнения и се възползвайте от широк спектър от опит,  ноу-хау и технологии, най-подходящите и ефективни решения за специалистите, работещи в сферата.

ОТНОСНО

Общност на дунавските специалисти

DAREnet ще изгради динамична мултидисциплинарна общност от специалисти, работещи в мрежа от организации за гражданска защита. Мрежата ще бъде подкрепена от широк кръг партньори, от сферите на политиката, промишлеността и научните изследвания.
Заедно те ще изградят интердисциплинарна екосистема за насърчаване на синергии, иновации и усвояването им в региона на река Дунав.

Свързване на националните мрежи от специалисти

DAREnet ще бъде организиран като мрежа от професионални национални мрежи, ръководена от DNC- Националните контакти на DAREnet – които ще отговарят за мобилизирането и включването на националните общности в регионалната DAREnet общност. Присъединете се към местната Ви DAREnet общност сега!

Иновационни стратегии за укрепване на устойчивостта при наводнения в региона

DAREnet ще изготви годишна пътна карта, в която ще бъдат подчертани обещаващи иновационни възможности за справяне с основните екологични и социални предизвикателства на региона.
Пътната карта на DAREnet ще постави основата за конкретни иновационни инициативи, произлизащи от самите практикуващи специалисти и изграждащи уникално портфолио от съвместни иновационни концепции за р. Дунав. Както пътните карти, така и инициативите ще бъдат активно насочени към национални и европейски политици, с цел подкрепянето на бъдещи иновационни стратегии в региона.

 

 • Установяване на структуриран диалог на няколко нива за специалисти, с цел засилване на устойчивостта от наводнения чрез интердисциплинарно сътрудничество.
 • Подобряване на иновационния капацитет и интегриране на новите знания чрез формиране на новаторска общност отвъд национални граници и дисциплини.
 • Подкрепа на предприемането на конкретни иновационни инициативи и бъдещо сътрудничество и подготовка на почвата за политически иновации.

News & Events

National Association of Volunteers in the Republic of Bulgaria joins DAREnet

DAREnet welcomes the National Association of Volunteers in the Republic of Bulgaria (NAVRB) as new project partner.

NAVRB will form the joint shared DAREnet National Contact in Bulgaria together with DG FSCP. In this role, NAVRB will be responsible for widening the existing network using their network of all relevant stakeholders (practitioners, academia, and industry), promoting the project and practitioner initiatives. NAVRB will organise and facilitate national network events, such as a series of chain events (e.g. workshops with regional/local organizations) along the whole country in order to identify potential members for the national network.

NAVRB is among the most authoritative and widely represented volunteer organisations in the Republic of Bulgaria. It consists of all stakeholders in the crisis management process – institutions, volunteers, citizens, clubs and others. The organisation is constantly increasing its membership across the country and is in the process of building a national volunteer network.

More information on NAVRB can be found at http://navrb.bg/

 

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap available

One of the main goals in DAREnet is to collect needs of practitioners, to analyse identified gaps, to specify challenges and prepare initiatives for next steps, everything with focus to innovations and state of the art in particular areas. The outcome of these activities is laid down in the DAREnet RDI Roadmap, which is filtering most promising opportunities, assessing them from different perspectives and provides a first selection of recommended innovation opportunities.

The Roadmap contains the main findings and outputs from the first DAREnet roadmapping cycle, addressing the fields of

 • Civil Protection Training
 • Civil Protection Methods, Procedures and Technology
 • Spontaneous Volunteers
 • Resilience of Citizens
 • Communication and
 • General Data Management.

This is the first of four editions of the RDI Roadmap over the lifetime of the project.

The Roadmap is available for download at http://darenetproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/DAREnet-1st-Edition-of-the-RDI-Roadmap.pdf

 

A Bulgarian version of the document can be downloaded here: http://darenetproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/БЪЛГАРСКИ_DARENET-RDI-Roadmap-V1.pdf

DAREnet Webinar and questionnaire on the 2nd Roadmapping Cycle

DAREnet has concluded a webinar to introduce its approach for the 2nd roadmapping cycle.

The webinar included

 • a brief presentation of the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region and its main findings
 • an overview of the DAREnet roadmapping concept and its scenario-based approach, and
 • the DAREnet approach to involve flood practitioners in the process to ensure coherence and completeness of the process.

You will find a recording of the webinar here:

Our approach is based on a realistic flood scenario. For the current cycle DAREnet concentrates on the aspect of training for different actions and specific tasks. In this context, DAREnet gathers practitioner input to derive requirements or current gaps in the training of practitioners as well as promote discussions on possible (training) solutions. For this, DAREnet has set up a dedicated questionnaire which is accessible at https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2ndDAREnetCycle.

 

DAREnet kindly invites all flood practitioners to complete the questionnaire and thereby contribute to strengthen flood resilience in the Danube River Region.

DAREnet Webinar on the 2nd Roadmapping Cycle

DAREnet invites to a webinar to present the approach for its 2nd Roadmapping Cycle. Aim of this webinar is to
* briefly present the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region and its main findings
* present the roadmapping concept and its scenario based-approach
* invite you to discuss with us the coherence and completeness of the presented approach and gather valuable input from flood practitioners.

The webinar will take place on 3rd July 2019, 16:00 – 17:30 CEST. For accessing the webinar, please use the following link: https://arttic.webex.com/arttic-en/j.php?MTID=mc0be7e7c163e644970afd655032b779b

Join us!

DAREnet at the 8th EUSDR Annual Forum

DAREnet partner CN APELL-RO attended the 8th Edition of the EUSDR Annual Forum which was set up in Bucharest, Romania, on 26-28 June 2019. DAREnet was presented with a dedicated stand in a Forum exhibition area that was running in parallel with the Forum communication sessions.

A large number of practitioners and other stakeholders (about 600-800) were involved in the Forum event, including representatives of NGOs, industry, research, academia and surely from relevant EU and Romanian institutions.

The project’s activities were promoted through the video-presentation of the Project that rolled over the 2 days activities on the monitors installed in the opposite corners (in each corner was a monitor) of the exhibition hall.

During this event, DAREnet interacted with officials from various EU bodies (e.g. Interreg, Join Reseach Center) and with some potential practitioners from Romania (e.g. Ministry of Water and Forest – senior adviser of the Flood risk management and safety of dams Department, assessment-review counselor at the Romanian Ministry of Regional Development, Counselor State Secretary at the Romanian Ministry of Culture and National Identities, WWF Romania – representatives from ecological reconstruction related to flood project, representative of International Business Development, Syswin solution – industry innovative solution etc.).

About EUSDR:

The EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) is a macro-regional strategy adopted by the European Commission in December 2010 and endorsed by the European Council in 2011. The Strategy was jointly developed by the Commission, together with the Danube Region countries and stakeholders, in order to address common challenges together. The Strategy seeks to create synergies and coordination between existing policies and initiatives taking place across the Danube Region.

https://www.danube-region.eu/

DAREnet featured by the EU Danube Region Strategy

DAREnet is proud to be featured by the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR). Today, EUSDR has published a story on DAREnet, presenting the project approach and its expected outcomes. Special emphasis is put on the DAREnet Practitioner Initiatives, which are highlighted by a concrete example. Read the full story at https://www.facebook.com/DanubeRegionStrategy/posts/2505834989468646?__tn__=K-R

DAREnet Annual Practitioner Forum – Conference video

DAREnet is proud to announce that the video which was shot during the 1st Annual Practitioner Forum is now available. Watch it here!

 

 

DAREnet successfully concluded its First Annual Practitioner Forum

A large number of practitioners attended DAREnet’s First Annual Practitioner Forum on 1st March 2019 in Budapest, Hungary. They were representing organisations operating in the field of civil protection, and stakeholders from policy, industry, research and academia.

On the evening upfront the Forum, the practitioners were invited to present their innovations at an informal get-together event. This first face-to-face contact between the invited practitioners and the DAREnet Consortium was a great opportunity to strengthen the relationships between parties through strong interaction and exchange of innovative ideas. The DAREnet Annual Practitioner Forum was dedicated to presenting the RDI Roadmap and launching the 1st Call for RDI Initiatives. The full-day event started with presentation of the DAREnet project followed by some short presentations on the topic “Flood vulnerability in the Danube River region’’. Following that, some of the practitioners held a series of pitch presentation followed by a Q&A session. The session has continued with the presentation of the DAREnet RDI Roadmap concept and 1st Call for Practitioners Initiatives. Finally, the event was concluded with a “World Café’’ session where participants and DAREnet Consortium team members have exchanged their ideas in order to identify gaps and shortcomings related to practitioners’ future initiatives. “I think we organised a really good meeting, offering to the practitioners and to all the actors in the field of flood management and civil protections a great floor to exchange their experiences and that way share the knowledge within the community“ stated Christian J. Illing of THW and Coordinator of DAREnet.

DAREnet First Annual Practitioner Forum in Budapest

 

 

DAREnet kindly invites all practitioners active in the field of flood management and response to the first edition of the DAREnet Annual Practitioner Forum.

At the Forum, DAREnet will

 • present the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region,
 • invite Practitioners to develop their own innovation initiatives inspired by the RDI Roadmap,
 • provide a unique opportunity for Practitioners to meet, exchange and network.

 

The Forum will take place on 1 March 2019 at the Hungaria Hotel City Center in Budapest, Hungary.

The agenda can be accessed here (AGENDA)

Please see also our press release (Press Release)

 

Registration is open now at https://cmt.eurtd.com/events/event/view/175985/darenet-annual-practitioner-forum

National event presenting DAREnet in Vukovar, Croatia

With the aim to gather various experts and unite their efforts in flood management, the DAREnet Croatian Project partner, National Protection and Rescue Directorate (DUZS) has organized conference named “Good practices, innovations, and development of flood defense system“ on 11th December 2018 in Vukovar.

In three panels: “Catastrophic floods – Risk Assessment and Risk Reduction“, “Stakeholders, methods, procedures an technology in flood defense“ and “Transboundary/international cooperation in water management“, experts from Croatian Waters (legal entity for water management); Croatian Meteorological and Hydrological Service; Croatian Red Cross; Croatian Mountain Rescue Service; International Sava River Basin Commission; RACVIAC – Centre for Security Cooperation; Vukovarsko – Srijemska County and Corus Company (with their  „Water To Fight Water“ innovative flood protection method) had their presentations which were basis for fruitful discussions scheduled after each panel. More than 50 participants – from expert level, local and regional self-government to general public, has recognized this event as a valuable opportunity for networking and exchange of best practices. The main focus of the conference was on DAREnet “RDI topics” and also, general presentation of the project was held with an invitation for active involvement.  As the product of this conference, “Book of proceedings“ will be published online and available to all project partners and interested parties as a tool for transfer of national knowledge and experiences in flood defense, such as RESCUE 3 training courses (water safety and rescue/powerboat operations), Danube ice floods, innovation solutions, flood prevention, etc.

The event was covered by Croatian National television, the report is accessible at https://bit.ly/2QOrNGh.

 

ПАРТНЬОРИТЕ НА DAREnet

Консорциумът DAREnet е гръбнакът на транснационалната мултидисциплинарна мрежа. Той обединява уникална комбинация от известни институции и специалисти от сферата на борбата срещу наводненията и гражданската защита. Този консорциум осигурява широко и допълващо покритие на необходимите способности, географски баланс и стратегическа мотивация за успех. Дългата история на предишно сътрудничество осигурява основата за ефективно изпълнение на проекта DAREnet и отвъд.

Download

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap in Bulgarian

DAREnet RDI Roadmap

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap

DAREnet RDI Roadmap

DAREnet Project Poster (Croatian)

DAREnet_Poster_HR

Latest DAREnet Flyer in English

DAREnet_Flyer_3_final

DAREnet Flyer in German

DAREnet Flyer deutsch

DAREnet Project Poster (English)

DAREnet Project Poster

First DAREnet flyer in English

DN_flyer_171107.pdf

Contact

Project Coordinator
Dr Christian J. Illing
Federal Agency for
Technical Relief (THW)
Project.Darenet@thw.de

Management Team
Balazs Kern,
Andreas Schweinberger
ARTTIC
darenet-arttic@eurtd.com