Čo je DAREnet?

Inovácie v otázkach boja s povodňami od a pre odborníkov z praxe

Definovanie výziev

umožnenie spolupráce

zjednodušenie inovácií

DAREnet je sieť združujúca odborníkov z praxe v boji proti povodniam v oblasti rieky Dunaj, ktorú podporuje neustále sa vyvíjajúca multidisciplinárna komunita akcionárov, pozostávajúca zo zástupcov politickej sféry, akademikov, priemyslu a mnohých ďalších.

DAREnet projekt umožní odborníkom z praxe v boji proti povodniam v oblasti Dunaja

  • zoznámenie a výmenu názorov medzi národnými a európskymi akcionármi v prostredí otvorenom pre spoluprácu
  • identifikáciu a analýzu relevantných medzier v inováciách
  • premenu týchto medzier do spoločnej inovatívnej stratégie pre zlepšenie boja s povodňami v budúcnosti.

DAREnet Project Video

DAREnet projektové video je venované všetkým, ktorí sa zaoberajú bojom s povodňami. Prostredníctvom tohto videa Vás DAREnet pozýva zapojiť sa a aktívne prispieť k spoločnému inovovaniu boja proti povodniam!

DAREnet potrebuje vaše vedomosti!

Prispejte k DAREnet otvorenej online databáze a pomôžte nám formulovať  spoločné priority a iniciatívy pre prevenciu, prípravu, reakciu a zotavenie. Toto bude viesť výskum k inováciám, ktoré sú užitočné a využiteľné v praxi. Práve Vy ste pre DAREnet hlavným zdrojom informácií pre sľubné inovácie

Pridajte sa k DAREnet komunite!

DAREnet vytvára multidisciplinárnu komunitu ľudí bojujúcich proti povodniam, ktorých podporujú zástupcovia politickej sféry, výskumu a priemyslu. Spojte sa s lokálnymi a medzinárodnými akcionármi pracujúcimi s povodňami a využite benefity zo širokého spektra skúseností, know-how a technológií, ktoré ponúkajú najvýznamnejšie a najrozvinutejšie riešenia pre prax.

About

Komunita odborníkov z oblasti Dunaja

DAREnet vybuduje dynamickú multidisciplinárnu komunitu odborníkov pôsobiacich v oblasti organizácií pre civilnú ochranu. Táto sieť bude podporovaná širokou škálou akcionárov z oblasti politiky, priemyslu a výskumu. Spolu vybudujú interdisciplinárny ekosystém pre efektívne spolupôsobenie, inovácie a ich rozšírenie v oblasti Dunaja.

Spájanie národných sietí odborníkov

DAREnet bude organizovaný ako sieť národných skupín odborníkov, vedený DAREnet národnými kontaktmi (DNK), ktoré budú zodpovedné za mobilizáciu a zapojenie ich národných komunít do celoregionálnej komunity DAREnet. Pridajte sa teraz k vašej národnej DAREnet komunite!

Inovačné stratégie pre zlepšenie celoregionálneho boja proti povodniam

DAREnet sprístupní každoročne podrobný postup, kladúc dôraz na inovačné možnosti

pre vyrovnanie sa s hlavnými environmentálnymi a spoločenskými výzvami v regióne.

Tento podrobný postup a iniciatívy budú aktívne propagované na úrovni národných

a európskych politikov pre zabezpečenie budúcich inovačných stratégií v regióne.

 

  • vybudovanie štruktúrovaného dialógu medzi odborníkmi na viacerých úrovniach pre posilnenie ochrany pred povodňami prostredníctvom interdisciplinárnej spolupráce
  • zlepšenie inovačnej kapacity a integrácie nových poznatkov prostredníctvom formovania inovačnej komunity naprieč disciplínami a národnými hranicami
  • podpora príjmu konkrétnych inovačných iniciatív a budúcich možností spolupráce a príprava základu pre politické inovácie

News & Events

DAREnet at the 7th EUSDR Annual Forum

DAREnet attended the 7th EUSDR Annual Forum in Sofia, Bulgaria and showcased the project at the Prioty Area 5 (Environmental Risks) booth in the main hall. DAREnet had good exchanges with representatives of EUSDR, Interreg and the European Commission. Further, DAREnet was glad to present the project to a broad audience. „Our participation to this event was a great success and we could establish valuable new contacts. We hope we could outline how DAREnet can contribute to the EUSDR goals“ concluded the project coordinator, Dr Christian Illing (THW).

About the EUSDR Annual Forum

Stakeholders of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) meet every year at the Annual Forum to discuss about the progress of the Strategy´s implementation, exchange best practices and to identify further opportunities for cooperation. The Annual Forum is organised by the rotating presidency of the Strategy. In 2018, Bulgaria is the rotating Presidency of the EUSDR. As a key event of the 2018 EUSDR Presidency, Bulgaria and the European Commission were jointly organising the 7th Annual Forum which was held on 18 – 19 October 2018 in in the National Palace of Culture in Sofia.

DAREnet at the Innovation for Crisis Management Annual Event in Warsaw

DAREnet is at the Innovation for Crisis Management (I4CM) Annual Event in Warsaw today and presents its aims, objectives and approach. I4CM is a great opportunity for networking with practitioners, solution providers, policy makers and experts from related projects and initiatives in the field of crisis management.

See more on the I4CM event at http://www.driver-project.eu/events-2/3rd-i4cm/

First DAREnet Questionnaire available – Practitioners speak up!

DAREnet is about identifying practitioner needs and innovation opportunities. Therefore, input of various practitioners, representing all levels is needed.
In this first cycle it was decided that we will investigate the following issues:

Civil Protection Methods, Procedures and Technologies;
Civil Protection Training;
Communications;
General Data Management;
Spontaneous Volunteers;
and Resilience of the Public.

Since the questionnaire is rather long we do not expect everyone to answer every single question. Please answer those questions dealing with your field of expertise/or interest, and skip the others. The gathered data will be anonymized and evaluated in a next step, providing us with information on individual states of knowledge. Based on this DAREnet can name innovation opportunities, or match those requiring certain solutions with those who already established solutions.

HERE you find the 1st DAREnet RDI Questionnaire: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DAREnet_Practitioner_Survey01

DAREnet Challenges and RDI Topics published

The Report on DAREnet Challenges and RDI Topics is available for download now. This document compiles a list of almost 100 RDI Topics thematically grouped in 14 distinct RDI Topic groups. Based on the first RDI Topic list issued here, future work within the DAREnet project will be planned. The DAREnet Challenges and RDI Topics mark the start of the of the first road mapping cycle, which will lead to practitioner-driven initiatives, addressing innovation opportunities identified in the DAREnet RDI roadmap.

The report is available in the download area (here)

The DAREnet Partners

DAREnet konzorcium tvorí chrbotú kosť transnárodnej multidisciplinárnej siete. Prináša jedinečnú kombináciu vychýrených inštitúcií a aktérov v oblasti zmiernenia povodní a civilnej ochrany. Toto konzorcium ponúka široké a komplementárne pokrytie schopností, geografickej rovnováhy a strategickej motivácie, ktoré sú potrebné pre úspech. Dlhá história predošlej spolupráce poskytuje základ pre efektívne uskutočnenie projektu DAREnet a ešte viac.

Download

DAREnet Project Poster (Croatian)

DAREnet_Poster_HR

Latest DAREnet Flyer in English

DAREnet_Flyer_3_final

DAREnet Flyer in German

DAREnet Flyer deutsch

DAREnet Project Poster (English)

DAREnet Project Poster

First DAREnet flyer in English

DN_flyer_171107.pdf

Contact

Project Coordinator
Dr Christian J. Illing
Federal Agency for
Technical Relief (THW)
Project.Darenet@thw.de

Management Team
Balazs Kern,
Andreas Schweinberger
ARTTIC
darenet-arttic@eurtd.com