Čo je DAREnet?

Inovácie v otázkach boja s povodňami od a pre odborníkov z praxe

Definovanie výziev

umožnenie spolupráce

zjednodušenie inovácií

DAREnet je sieť združujúca odborníkov z praxe v boji proti povodniam v oblasti rieky Dunaj, ktorú podporuje neustále sa vyvíjajúca multidisciplinárna komunita akcionárov, pozostávajúca zo zástupcov politickej sféry, akademikov, priemyslu a mnohých ďalších.

DAREnet projekt umožní odborníkom z praxe v boji proti povodniam v oblasti Dunaja

 • zoznámenie a výmenu názorov medzi národnými a európskymi akcionármi v prostredí otvorenom pre spoluprácu
 • identifikáciu a analýzu relevantných medzier v inováciách
 • premenu týchto medzier do spoločnej inovatívnej stratégie pre zlepšenie boja s povodňami v budúcnosti.

DAREnet Project Video

DAREnet projektové video je venované všetkým, ktorí sa zaoberajú bojom s povodňami. Prostredníctvom tohto videa Vás DAREnet pozýva zapojiť sa a aktívne prispieť k spoločnému inovovaniu boja proti povodniam!

DAREnet potrebuje vaše vedomosti!

Prispejte k DAREnet otvorenej online databáze a pomôžte nám formulovať  spoločné priority a iniciatívy pre prevenciu, prípravu, reakciu a zotavenie. Toto bude viesť výskum k inováciám, ktoré sú užitočné a využiteľné v praxi. Práve Vy ste pre DAREnet hlavným zdrojom informácií pre sľubné inovácie

Pridajte sa k DAREnet komunite!

DAREnet vytvára multidisciplinárnu komunitu ľudí bojujúcich proti povodniam, ktorých podporujú zástupcovia politickej sféry, výskumu a priemyslu. Spojte sa s lokálnymi a medzinárodnými akcionármi pracujúcimi s povodňami a využite benefity zo širokého spektra skúseností, know-how a technológií, ktoré ponúkajú najvýznamnejšie a najrozvinutejšie riešenia pre prax.

About

Komunita odborníkov z oblasti Dunaja

DAREnet vybuduje dynamickú multidisciplinárnu komunitu odborníkov pôsobiacich v oblasti organizácií pre civilnú ochranu. Táto sieť bude podporovaná širokou škálou akcionárov z oblasti politiky, priemyslu a výskumu. Spolu vybudujú interdisciplinárny ekosystém pre efektívne spolupôsobenie, inovácie a ich rozšírenie v oblasti Dunaja.

Spájanie národných sietí odborníkov

DAREnet bude organizovaný ako sieť národných skupín odborníkov, vedený DAREnet národnými kontaktmi (DNK), ktoré budú zodpovedné za mobilizáciu a zapojenie ich národných komunít do celoregionálnej komunity DAREnet. Pridajte sa teraz k vašej národnej DAREnet komunite!

Inovačné stratégie pre zlepšenie celoregionálneho boja proti povodniam

DAREnet sprístupní každoročne podrobný postup, kladúc dôraz na inovačné možnosti

pre vyrovnanie sa s hlavnými environmentálnymi a spoločenskými výzvami v regióne.

Tento podrobný postup a iniciatívy budú aktívne propagované na úrovni národných

a európskych politikov pre zabezpečenie budúcich inovačných stratégií v regióne.

 

 • vybudovanie štruktúrovaného dialógu medzi odborníkmi na viacerých úrovniach pre posilnenie ochrany pred povodňami prostredníctvom interdisciplinárnej spolupráce
 • zlepšenie inovačnej kapacity a integrácie nových poznatkov prostredníctvom formovania inovačnej komunity naprieč disciplínami a národnými hranicami
 • podpora príjmu konkrétnych inovačných iniciatív a budúcich možností spolupráce a príprava základu pre politické inovácie

News & Events

National Association of Volunteers in the Republic of Bulgaria joins DAREnet

DAREnet welcomes the National Association of Volunteers in the Republic of Bulgaria (NAVRB) as new project partner.

NAVRB will form the joint shared DAREnet National Contact in Bulgaria together with DG FSCP. In this role, NAVRB will be responsible for widening the existing network using their network of all relevant stakeholders (practitioners, academia, and industry), promoting the project and practitioner initiatives. NAVRB will organise and facilitate national network events, such as a series of chain events (e.g. workshops with regional/local organizations) along the whole country in order to identify potential members for the national network.

NAVRB is among the most authoritative and widely represented volunteer organisations in the Republic of Bulgaria. It consists of all stakeholders in the crisis management process – institutions, volunteers, citizens, clubs and others. The organisation is constantly increasing its membership across the country and is in the process of building a national volunteer network.

More information on NAVRB can be found at http://navrb.bg/

 

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap available

One of the main goals in DAREnet is to collect needs of practitioners, to analyse identified gaps, to specify challenges and prepare initiatives for next steps, everything with focus to innovations and state of the art in particular areas. The outcome of these activities is laid down in the DAREnet RDI Roadmap, which is filtering most promising opportunities, assessing them from different perspectives and provides a first selection of recommended innovation opportunities.

The Roadmap contains the main findings and outputs from the first DAREnet roadmapping cycle, addressing the fields of

 • Civil Protection Training
 • Civil Protection Methods, Procedures and Technology
 • Spontaneous Volunteers
 • Resilience of Citizens
 • Communication and
 • General Data Management.

This is the first of four editions of the RDI Roadmap over the lifetime of the project.

The Roadmap is available for download at http://darenetproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/DAREnet-1st-Edition-of-the-RDI-Roadmap.pdf

 

A Bulgarian version of the document can be downloaded here: http://darenetproject.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/БЪЛГАРСКИ_DARENET-RDI-Roadmap-V1.pdf

DAREnet Webinar and questionnaire on the 2nd Roadmapping Cycle

DAREnet has concluded a webinar to introduce its approach for the 2nd roadmapping cycle.

The webinar included

 • a brief presentation of the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region and its main findings
 • an overview of the DAREnet roadmapping concept and its scenario-based approach, and
 • the DAREnet approach to involve flood practitioners in the process to ensure coherence and completeness of the process.

You will find a recording of the webinar here:

Our approach is based on a realistic flood scenario. For the current cycle DAREnet concentrates on the aspect of training for different actions and specific tasks. In this context, DAREnet gathers practitioner input to derive requirements or current gaps in the training of practitioners as well as promote discussions on possible (training) solutions. For this, DAREnet has set up a dedicated questionnaire which is accessible at https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2ndDAREnetCycle.

 

DAREnet kindly invites all flood practitioners to complete the questionnaire and thereby contribute to strengthen flood resilience in the Danube River Region.

DAREnet Webinar on the 2nd Roadmapping Cycle

DAREnet invites to a webinar to present the approach for its 2nd Roadmapping Cycle. Aim of this webinar is to
* briefly present the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region and its main findings
* present the roadmapping concept and its scenario based-approach
* invite you to discuss with us the coherence and completeness of the presented approach and gather valuable input from flood practitioners.

The webinar will take place on 3rd July 2019, 16:00 – 17:30 CEST. For accessing the webinar, please use the following link: https://arttic.webex.com/arttic-en/j.php?MTID=mc0be7e7c163e644970afd655032b779b

Join us!

DAREnet at the 8th EUSDR Annual Forum

DAREnet partner CN APELL-RO attended the 8th Edition of the EUSDR Annual Forum which was set up in Bucharest, Romania, on 26-28 June 2019. DAREnet was presented with a dedicated stand in a Forum exhibition area that was running in parallel with the Forum communication sessions.

A large number of practitioners and other stakeholders (about 600-800) were involved in the Forum event, including representatives of NGOs, industry, research, academia and surely from relevant EU and Romanian institutions.

The project’s activities were promoted through the video-presentation of the Project that rolled over the 2 days activities on the monitors installed in the opposite corners (in each corner was a monitor) of the exhibition hall.

During this event, DAREnet interacted with officials from various EU bodies (e.g. Interreg, Join Reseach Center) and with some potential practitioners from Romania (e.g. Ministry of Water and Forest – senior adviser of the Flood risk management and safety of dams Department, assessment-review counselor at the Romanian Ministry of Regional Development, Counselor State Secretary at the Romanian Ministry of Culture and National Identities, WWF Romania – representatives from ecological reconstruction related to flood project, representative of International Business Development, Syswin solution – industry innovative solution etc.).

About EUSDR:

The EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) is a macro-regional strategy adopted by the European Commission in December 2010 and endorsed by the European Council in 2011. The Strategy was jointly developed by the Commission, together with the Danube Region countries and stakeholders, in order to address common challenges together. The Strategy seeks to create synergies and coordination between existing policies and initiatives taking place across the Danube Region.

https://www.danube-region.eu/

DAREnet featured by the EU Danube Region Strategy

DAREnet is proud to be featured by the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR). Today, EUSDR has published a story on DAREnet, presenting the project approach and its expected outcomes. Special emphasis is put on the DAREnet Practitioner Initiatives, which are highlighted by a concrete example. Read the full story at https://www.facebook.com/DanubeRegionStrategy/posts/2505834989468646?__tn__=K-R

DAREnet Annual Practitioner Forum – Conference video

DAREnet is proud to announce that the video which was shot during the 1st Annual Practitioner Forum is now available. Watch it here!

 

 

DAREnet successfully concluded its First Annual Practitioner Forum

A large number of practitioners attended DAREnet’s First Annual Practitioner Forum on 1st March 2019 in Budapest, Hungary. They were representing organisations operating in the field of civil protection, and stakeholders from policy, industry, research and academia.

On the evening upfront the Forum, the practitioners were invited to present their innovations at an informal get-together event. This first face-to-face contact between the invited practitioners and the DAREnet Consortium was a great opportunity to strengthen the relationships between parties through strong interaction and exchange of innovative ideas. The DAREnet Annual Practitioner Forum was dedicated to presenting the RDI Roadmap and launching the 1st Call for RDI Initiatives. The full-day event started with presentation of the DAREnet project followed by some short presentations on the topic “Flood vulnerability in the Danube River region’’. Following that, some of the practitioners held a series of pitch presentation followed by a Q&A session. The session has continued with the presentation of the DAREnet RDI Roadmap concept and 1st Call for Practitioners Initiatives. Finally, the event was concluded with a “World Café’’ session where participants and DAREnet Consortium team members have exchanged their ideas in order to identify gaps and shortcomings related to practitioners’ future initiatives. “I think we organised a really good meeting, offering to the practitioners and to all the actors in the field of flood management and civil protections a great floor to exchange their experiences and that way share the knowledge within the community“ stated Christian J. Illing of THW and Coordinator of DAREnet.

DAREnet First Annual Practitioner Forum in Budapest

 

 

DAREnet kindly invites all practitioners active in the field of flood management and response to the first edition of the DAREnet Annual Practitioner Forum.

At the Forum, DAREnet will

 • present the first version of the Research, Development and Innovation Roadmap for the Danube river region,
 • invite Practitioners to develop their own innovation initiatives inspired by the RDI Roadmap,
 • provide a unique opportunity for Practitioners to meet, exchange and network.

 

The Forum will take place on 1 March 2019 at the Hungaria Hotel City Center in Budapest, Hungary.

The agenda can be accessed here (AGENDA)

Please see also our press release (Press Release)

 

Registration is open now at https://cmt.eurtd.com/events/event/view/175985/darenet-annual-practitioner-forum

National event presenting DAREnet in Vukovar, Croatia

With the aim to gather various experts and unite their efforts in flood management, the DAREnet Croatian Project partner, National Protection and Rescue Directorate (DUZS) has organized conference named “Good practices, innovations, and development of flood defense system“ on 11th December 2018 in Vukovar.

In three panels: “Catastrophic floods – Risk Assessment and Risk Reduction“, “Stakeholders, methods, procedures an technology in flood defense“ and “Transboundary/international cooperation in water management“, experts from Croatian Waters (legal entity for water management); Croatian Meteorological and Hydrological Service; Croatian Red Cross; Croatian Mountain Rescue Service; International Sava River Basin Commission; RACVIAC – Centre for Security Cooperation; Vukovarsko – Srijemska County and Corus Company (with their  „Water To Fight Water“ innovative flood protection method) had their presentations which were basis for fruitful discussions scheduled after each panel. More than 50 participants – from expert level, local and regional self-government to general public, has recognized this event as a valuable opportunity for networking and exchange of best practices. The main focus of the conference was on DAREnet “RDI topics” and also, general presentation of the project was held with an invitation for active involvement.  As the product of this conference, “Book of proceedings“ will be published online and available to all project partners and interested parties as a tool for transfer of national knowledge and experiences in flood defense, such as RESCUE 3 training courses (water safety and rescue/powerboat operations), Danube ice floods, innovation solutions, flood prevention, etc.

The event was covered by Croatian National television, the report is accessible at https://bit.ly/2QOrNGh.

 

The DAREnet Partners

DAREnet konzorcium tvorí chrbotú kosť transnárodnej multidisciplinárnej siete. Prináša jedinečnú kombináciu vychýrených inštitúcií a aktérov v oblasti zmiernenia povodní a civilnej ochrany. Toto konzorcium ponúka široké a komplementárne pokrytie schopností, geografickej rovnováhy a strategickej motivácie, ktoré sú potrebné pre úspech. Dlhá história predošlej spolupráce poskytuje základ pre efektívne uskutočnenie projektu DAREnet a ešte viac.

Download

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap in Bulgarian

DAREnet RDI Roadmap

1st Edition of the DAREnet RDI Roadmap

DAREnet RDI Roadmap

DAREnet Project Poster (Croatian)

DAREnet_Poster_HR

Latest DAREnet Flyer in English

DAREnet_Flyer_3_final

DAREnet Flyer in German

DAREnet Flyer deutsch

DAREnet Project Poster (English)

DAREnet Project Poster

First DAREnet flyer in English

DN_flyer_171107.pdf

Contact

Project Coordinator
Dr Christian J. Illing
Federal Agency for
Technical Relief (THW)
Project.Darenet@thw.de

Management Team
Balazs Kern,
Andreas Schweinberger
ARTTIC
darenet-arttic@eurtd.com